flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація про порядок і підстави звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав

28 серпня 2014 року розпочався процес щодо підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 26 жовтня 2014  року.

Провадження в окремих категоріях справ у судах, а також порядок розгляду та оскарження рішень визначаються Кодексом адміністративного судочинства України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про вибори народних депутатів України».

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчих процесом, визначені статтями 172 – 179 КАС України.

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні наступні категорії справ, що виникають з виборчого процесу:

-         щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, членів цих комісій (ч.8 ст.176 КАС України);

-         адміністративних справ щодо уточнення списку виборців (за місцезнаходженням відповідної комісії (ч.2 ст.173 КАС України));

-         щодо оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори (за їхнім місцезнаходженням (ч.3 ст.174 КАС України)).

Громадянин, який має право голосу у відповідних виборах (виборець), є суб’єктом звернення до суду з адміністративним позовом щодо:

1) оскарження:

-         рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цієї комісії (ч.2 ст.172 КАС України);

-         рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб (ч.2 ст.174 КАС України);

-         дії чи бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори (ч.2 ст.175 КАС України);

2) уточнення списків виборців (ст.173 КАС України).

Необхідною умовою наявності у виборця права оскаржити рішення, дії чи бездіяльності вказаних суб’єктів оскарження, є порушення цими рішеннями, діями чи бездіяльністю виборчих прав позивача особисто (крім заяв про уточнення списків виборців).

Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії (ч.8 ст.176 КАС України), а рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії – до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії (ч.9 ст.176 КАС України).

 

Згідно з ч. 6 – 8 ст. 172 КАС України позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду також у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Суд вирішує зазначені адміністративні справи у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви (ч.11 ст.172 КАС України) .

Позовна заява щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб подається до окружного адміністративного суду за їх місцезнаходженням (ч.3 ст.174 КАС України).

Відповідно до статті 173 КАС України, право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах.

Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд за місцем знаходження відповідної комісії.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

Форма та зміст скарги.

Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі.

Скарга, що подається до виборчої комісії або до суду, повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

 3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

 4) суть порушеного питання;

 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення обґрунтовує свої вимоги;

 6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

 7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

 8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

 9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 108 Закону України «Про вибори народних депутатів України», із зазначенням дати підписання.

 Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.

 До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Суд, до якого подано адміністративний позов щодо призначення, підготовки і проведення виборів депутатів, невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію, відповідну окружну та (чи) дільничну виборчу комісію про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення.

Якщо судом прийнято до провадження адміністративний позов із того ж питання та з тих же підстав, що подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про прийняття до провадження адміністративного позову повертає таку скаргу суб'єкту звернення без розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення суду із зазначенням підстав її повернення.