flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Платіжні реквізити для зарахування платежів до державного бюджету по коду бюджетної кваліфікації 24060300, символу 115 "Інші надходження"

Стягнення з обвинуваченого на користь держави витрат на залучення експерта відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України

Отримувач коштів ГУК у Полт.обл/Миргород р-н/24060300
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37959255
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача UA 1789 9998 0314 0205 4400 0016 305
Код класифікації доходів бюджету 24060300
Призначення платежу *;115;_________(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); ПІБ обвинуваченого