flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Миргородський міськрайонний суд створено шляхом об’єднання Миргородського міського та Миргородського районного судів відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2004 року № 328/2004 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів».

Кількісний склад Миргородського міськрайонного суду відповідно до Указу Президента України 20 серпня 2001 року № 641/2001 «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів», із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 18 жовтня 2001 року № 990/2001, від 19 лютого 2002 року № 152/2002, від 22 жовтня 2002 року № 938/2002, від 25 січня 2003  року № 41/2003, від 15 березня 2004 року № 328/2004, від 21 травня 2004 року № 573/2004, від 15 січня 2005 року № 36/2005 складається із 7 суддів та апарату суду в якому працює 28 осіб.

Діяльність суду поширюється на територію Миргородського району та міста Миргород.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року:

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. 
 

Порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів здійснюється у відповідності до інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 27.06.2006 року № 68.
 

В архіві Миргородського міськрайонного суду зберігаються документи з 1945 року.

Після створення Миргородського міськрайонного суду відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2004 року № 328/2004 до архіву суду було передано документи із архівів Миргородського міського суду та Миргородського районного суду відповідно до Актів передачі.

Справи Миргородським міськрайонним судом до державної архівної установи не передавалися.

До архіву Миргородського міськрайонного суду з архіву Миргородського районного суду передані документи, які засвідчують передачу до архівного відділу Миргородської районної державної адміністрації окремих категорій справ.