flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги осіб, які беруть участь у судовому засіданні.

 

Справи розглядаються в залах судових засідань. Зали розташовані на 1, 2, 3 поверсі будівлі.

Під час судового засідання, у випадках визначених законом, здійснюється повне його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.

Перед початком засідання секретар судового засідання або судовий розпорядник з’ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до зали судового засідання.

Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватись порядку судового розгляду, що забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником, і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.

Особи, присутні у залі судового засідання, при вході та виході до зали суду судді повинні встати. Особи, які беруть участь у справі: свідки, експерти, спеціалісти, – дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи, після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Оголошення рішення суду присутні в залі судового засідання особи заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Учасник судового процесу, а також інші особи, які перебувають в залі судового засідання, зобов’язані звертатися до судді (суду) словами «Ваша честь» і підкорятися розпорядженням головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом «шановний (шановна)».

Документи та інші матеріали у справі, у судовому засіданні передаються головуючому через судового розпорядника, або секретаря судового засідання.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Особи, які беруть участь у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, що ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з питань, що виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі: свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; користуватися іншими процесуальними правами, передбаченими процесуальним законодавством.

До осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню судочинства, судом застосовуються наступні заходи процесуального примусу:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) привід.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє особу від виконання нею своїх обов’язків, встановлених законодавством України.

До учасників процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними головуючого застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій - видалення із залу судового засідання.

До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано привід до суду через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

Крім того, відповідно до ст.185-3 КУпАП неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.