flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Як ознайомитись із судовим рішенням

Відповідно до вимог чинного законодавства особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення. Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов'язків, у порядку, передбаченому Законом.

Для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи необхідно звернутися до помічника судді (в разі, якщо справа знаходиться у провадженні судді) або в спеціальну канцелярію (у випадку, якщо справа розглянута) з відповідною письмовою заявою. Працівник суду, після узгодження з суддею, повідомляє особу, яка подала заяву, про дату та час коли справа може бути надана для ознайомлення. Як правило, можливість ознайомлення з матеріалами справи надається в день звернення із заявою або наступного дня.

Ознайомлення з матеріалами справи проводиться у визначеному місці в приміщенні суду та в присутності працівника апарату суду.

Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством.

Заявнику може бути відмовлено у доступі до судового рішення у разі, якщо:

- заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень;

- матеріали справи передані до іншого суду;

- судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків заявника.

Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право на доступ до судового рішення за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень». Такі особи можуть ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі лише у разі, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

Вони можуть вимагати від апарату суду забезпечити:

1) доступ до матеріалів справи;

2) ознайомлення з судовим рішенням у повному обсязі;

3) отримання копії рішення, що виготовлена апаратом суду;

4) виготовлення копії рішення самостійно за допомогою власних технічних засобів в приміщенні суду.

Для реалізації одного чи декількох з цих прав особі потрібно звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою, яка повинна містити обґрунтування, чому судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод чи інтересів. При підготовці заяви найбільше уваги слід приділити обґрунтуванню того, що рішення безпосередньо стосується інтересів даної особи, і доводи повинні бути переконливими.

Необов‘язково вказувати усі реквізити потрібного судового рішення, треба вказати лише ті, що відомі заявникові. Але їх має бути достатньо, щоб службовець апарату суду зміг знайти відповідне судове рішення.