flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Підсумки роботи Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за І півріччя 2021 року

15 липня 2021, 11:32

Відповідно до штатного розпису Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, затвердженого начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, передбачено 7 (сім) посад суддів, з яких 5 (п’ять) посад суддів є вакантними.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 06 квітня 2021 року №770/0/15-21 «Про відрядження судді Зіньківського районного суду Полтавської області Ситник О.В. до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області для здійснення правосуддя» станом на 01 липня 2021 року в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області фактично здійснюють правосуддя 3 (три) судді.

За підсумками розгляду справ суддями Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за І півріччя 2021 року в суді перебували на розгляді 1096  цивільних справ і матеріалів, 787 справ і матеріалів кримінального судочинства, 22 адміністративних справ та матеріалів, 457 справ та матеріалів про адміністративне правопорушення.

За звітний період розглянуто по суті 778 цивільних справ і матеріалів, 700 справ і матеріалів кримінального судочинства, 15 справи та матеріали адміністративного судочинства та 393 справи та матеріали про адміністративне правопорушення, Залишаються нерозглянутими 318 цивільних справ і матеріалів, 87 справ і матеріалів кримінального судочинства, 7 справ та матеріалів адміністративного судочинства та 64 справ та матеріалів про адміністративне правопорушення, з них: 11 кримінальних проваджень та 28 цивільних справ зупинено провадженням.

За І півріччя 2021 року навантаження розгляду судових справ та матеріалів на одного суддю при розрахунку на фактично працюючу кількість суддів складає – 787 справ та матеріалів, середня кількість розглянутих справ на одного суддю становить - 629 справ.

Всього за І півріччя 2021 року в провадженні суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області перебувало на розгляді 2362 справ та матеріалів, з яких розглянуто – 1886.

Організація роботи Миргородського міськрайонного суду Полтавської області
щодо здійснення особистого прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв та скарг, що надійшли від громадян у першому півріччі 2020 року.

Організація роботи суду щодо здійснення прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв та скарг, що надійшли від громадян, здійснюється у Миргородському міськрайонному суді Полтавської області у відповідності до норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року №814, зі змінами та доповненнями, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  № 348 від 14 квітня 1997 року зі мінами та доповненнями.

За І півріччя 2021 року працівниками загальної канцелярії опрацьовано 7104 одиниці вхідної кореспонденції, 9741 вихідної кореспонденції та 1762 одиниці вхідної електронної кореспонденції (пошти) та 1137 вихідної електронної кореспонденції (пошти), реєстрація кореспонденції здійснювався з понеділка по четвер з 08.00 год.  до 17.15 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 16.00 год. Розподіл судових справ здійснювався з понеділка по четвер з 09.00 год. по 17.15 год., в п’ятницю з 09.00 год. по 16.00 год., за виключенням відводів.

За І півріччя 2021 року уповноваженими особами суду було опрацьовано у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації» 7 запитів на отримання публічної інформації.

Організація та порядок роботи Миргородського міськрайонного суду Полтавської області здійснюється відповідно до внесених змін, пов’язаних із карантинними обмеженнями у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211(зі змінами), постанови № 392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів».

Виконання плану роботи суду за І півріччя 2021 року

Відповідно до Плану роботи Миргородського міськрайонного суду Полтавської області на І півріччя 2021 року, затвердженого головою Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 24 грудня 2020 року, були своєчасно підготовлені та здані статистичні звіти до Державної судової адміністрації України, територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, до Відділу ведення Державного реєстру виборців Миргородської міської ради.

Оперативність розгляду справ, своєчасність здачі справ до канцелярій суду, повнота та якість наповнення працівниками апарату суду необхідною інформацією автоматизованої системи документообігу суду, виконання завдань ВККС, ДСА України, ТУ ДСА України в Полтавській області, Полтавського апеляційного та ін.,  знаходиться на постійному контролі голови суду та керівника апарату.

У період з 01.01.2021 по 30.06.2021 зареєстровано 13 розпоряджень керівника апарату щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справ.

Станом на 01 липня 2021 року до територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області подано статистичний звіт «форми 1-мзс», списки цивільних справ, що не розглянуті у строк: від 3 місяців до 6 місяців; від 6 місяців до 1 року; від 1 року до 2 років; списки кримінальних проваджень, що не розглянуті від 6 місяців до 1 року; від 1 року до 2 років; понад 2 роки; списки кримінальних проваджень, що не розглянуті від 6 місяців до 1 року; від 1 року до 2 років; понад 2 роки; списки цивільних справ та кримінальних проваджень, що зупинені провадженням.

Працівниками канцелярії суду постійно проводяться звернення до виконання судових рішень, взаємозвірка відомостей щодо осіб у кримінальних провадженнях, надаються відомості про виборців, які були визнані недієздатними, відомості щодо проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку, направляється інформація щодо застосування окремих норм КПК судами першої та апеляційної інстанції при розгляді кримінальних проваджень, інформація, щодо виконавчих документів про стягнення судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу), направлені Миргородським міськрайонним судом Полтавської області до органів державної виконавчої служби, інформація про судові рішення щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення (вироки, постанови  у справах про адміністративні правопорушення), ухвалених (постановлених) судом за І квартал 2021 року, проставляється ДНЗС в судових рішеннях всіх категорій справ,  проводиться робота по списанню судових справ до архіву суду.

Консультантом суду (по роботі з персоналом), постійно виконуються вимоги законодавства, здійснюється забезпечення реалізації державної політики з питань добору персоналу, забезпечується організація заходів з питань підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату.

Станом на 01 липня 2021 року підготовлено такі проекти наказів, які підписані головою суду та керівником апарату суду:

- про надання щорічних та додаткових оплачуваних відпусток - 82;

- про короткострокові відрядження в межах України та адміністративно-господарський питань – 21;

- з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення; нарахування різних доплат, допомоги на оздоровлення; відпусток без збереження заробітної плати – 40;

- основної діяльності – 4;

- розпорядження голови суду -1.

У І півріччі 2021 року підготовлено та подано Звіт щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду (2 судді та 19 працівників апарату суду підвищили кваліфікацію), Звіт про кількісний склад державних службовців (форма КСДС), Звіт форми 3-ПН інформація про попит на робочу силу (вакансії), інформацію до територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області щодо працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення», інформацію щодо фактичної та штатної чисельності працівників апарату суду. Постійне оновлення інформації в системі «Кадри-WEB».

Архіваріусом канцелярії суду ведеться робота по знищенню судових справ, строки зберігання яких, у відповідності до вимог закону, сплинули та приведення архівних судових справ у відповідність до Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом ДСА України від 14.12.2011 №168.

За І півріччя 2021 року до архіву Миргородського міськрайонного суду Полтавської області прийнято 2466 справ, з них:

- справи та матеріали цивільного та адміністративно судочинства – 1123;

- справи (провадження) та матеріали кримінального судочинства – 795;

- справи про адміністративне правопорушення – 548.

Справи з кадрових питань – 32.

Справи з основної діяльності – 26.

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» у зв’язку із закінченням терміну зберігання у І півріччі 2021 року Миргородський міськрайонний суд Полтавської області передав до архівного відділу Миргородської райдержадміністрації 35 справ для постійного зберігання