flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами суддів

Миргородського міськрайонного

суду Полтавської області

«22» вересня 2017 року

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

 з урахуванням рішення зборів суддів  Миргородського міськрайонного суду Полтавської області:

№ 28 від 30.09.2015 року

№ 14 від 26.06.2017 року

№ 8 від 30.06.2016 року

№ 12 від 21.09.2016 року

№ 13 від 27.09.2016 року

№ 15 від 24.11.2016 року

№ 2 від 11.01.2017 року

№ 10 від 28.03.2017 року

№ 17 від 07.09.2017 року

№ 3 від 03.03.2018 року

№ 2 від 13.05.2021 року

№ 5 від 16.06.2022 року

  1. Загальні положення

1.1. Засади  використання автоматизованої системи документообігу суду (далі - Засади) розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. Цими Засадами визначаються питання стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (далі - суд).

1.3. Інші питання, що стосуються формування колегій, а також здійснення автоматизованого розподілу справ та функціонування автоматизованої системи документообігу, що прямо не врегульовані цими Засадами, регулюються Положенням про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положенням), наказами керівника апарату суду про визначення функціональних обов’язків та прав користувачів автоматизованої системи.

  1. Функціонування автоматизованої системи документообігу суду,особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 2.1. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді, голови суду про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

передачу судових справ до електронного архіву;

надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

2.2. Вхідна кореспонденція приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. Реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється лише протягом робочого часу, окрім випадків реєстрації справ, що згідно закону підлягають до негайного розгляду.

2.3. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо, здійснюється за розпорядження керівника апарату суду на підставі доповідної записки відповідальної особи.

2.4. У разі ухвалення суддею у справі рішення про скасування заочного рішення у справі і призначення справи до розгляду у загальному порядку- секретар судового засідання чи помічник судді, у день ухвалення такого судового рішення передає матеріали справи до канцелярії суду для внесення відповідної інформації до автоматизованої системи та формування номеру відповідного провадження.

2.5. У разі надходження судової справи, що підлягає подальшому розгляду в суді після відмови в задоволенні подання (ухвали) про визначення підсудності, така справа, після повернення до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, підлягає реєстрації, шляхом створення нової ОСК на основі ОСК рішення, якої переглядалось, з обранням відповідного типу поєднання, що визначені «Методичними рекомендаціями щодо застосування правил поєднання справ засобами КП «Д-3».

2.6. У разі надходження судової справи в порядку виконання судового рішення іншого суду, така справа підлягає реєстрації з додаванням (за наявності) до ОСК єдиного унікального номеру справи.

  1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

3.1.   Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації з 09.00 год., на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими особами апарату суду, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, згідно з наказом керівника апарату суду.

3.1.1.Якщо станом на 09.00 годину дня, в якому здійснюється розподіл судових справ, від судді не надійшло повідомлення про те, що він тимчасово непрацездатний, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій для подальшого розподілу справ.

3.1.2. У разі виникнення після 09.00 години обставин, що зумовлюють вибуття судді з авторозподілу, вказаний суддя повідомляє голові суду (або керівнику апарату суду) про необхідність повторного автоматизованого розподілу справ, які надійшли в цей день та розподілені йому, якщо він не в змозі вирішити питання про відкриття провадження ним.

3.2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за принципом випадкового обрання із загального списку суддів з урахуванням визначених системою коефіцієнтів навантаження.

Складовими при розрахунку коефіцієнту навантаження за встановленою формулою є: коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт форми участі у справі тощо.

3.2.1. Коефіцієнт складності справ: 

№ з/п

Категорія справи

Коефіцієнти

складності

 
 

101

Умисне вбивство

5,31

 

102

Умисне тяжке тілесне ушкодження

3,58

 

103

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

3,78

 

104

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого), інші, ніж зазначені в № 1, 2 і 3

3,43

 

105

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

3,16

 

106

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

3,09

 

107

Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6

2,95

 

108

Зґвалтування

4,26

 

109

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності

особи, інші, ніж зазначені в № 8

4,03

 

110

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

2,24

 

111

Порушення недоторканності житла

3,51

 

112

Порушення авторського права і суміжних прав

1,68

 

113

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, інші, ніж зазначені в № 10, 11і 12

1,39

 

114

Крадіжка

1,55

 

115

Грабіж

2,30

 

116

Розбій

4,06

 

117

Вимагання

2,76

 

118

Шахрайство

3,01

 

119

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

4,36

 

120

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

4,40

 

121

Контрабанда

3,45

 

122

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

1,36

 

123

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2,02

 

124

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових

платежів

3,98

 

125

Незаконна приватизація державного, комунального майна

3,65

 

126

Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в № 20, 21, 22, 23, 24 і 25

4,10

 

127

Злочини проти довкілля

1,47

 

128

Злочини проти громадської безпеки

0,90

 

129

Злочини проти безпеки виробництва

2,89

 

130

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного,

водного чи повітряного транспорту

3,10

 

131

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

3,00

 

132

Незаконне заволодіння транспортним засобом

3,18

 

133

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, інші, ніж зазначені в № 30, 31 і 32

2,62

 

134

хуліганство

2,65

 

135

Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж

зазначені в № 34

1,78

 

136

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

2,93

 

137

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психо

2,86

 

138

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: інше, ніж зазначене в № 36 і 37

2,39

 

139

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення: інше, ніж зазначене в № 36, 37 і 38

2,45

 

140

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: незаконне переправлення осіб через державний кордон України

2,86

 

141

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: інше, ніж зазначене в № 40

1,18

 

142

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян: погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

2,86

 

143

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян: інше, ніж зазначене в № 42

1,67

 

144

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

3,01

 

145

Зловживання владою або службовим становищем

3,62

 

146

Перевищення влади або службових повноважень

3,60

 

147

одержання, давання, провокація хабара

4,24

 

148

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в № 45, 46 і 47

4,46

 

149

Злочини проти правосуддя

1,25

 

150

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (Див. також додаткові запитання нижче)

2,47

 

201

Розгляд справ за поданнями правоохоронних органів

0,21

 

202

Розгляд скарг на дії і рішення правоохоронних органів

0,89

 

203

Розгляд справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

0,13

 

204

Рух скарг потерпілих, що надійшли до суду в порядку статті 27 КПК України

0,51

 

205

Розгляд справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

0,56

 

206

Провадження справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень

0,14

 

301

Спори про право власності та інші речові права: про державну власність

1,43

 

302

Спори про право власності та інші речові права: про комунальну власність

1,45

 

303

Спори про право власності та інші речові права: про приватну власність

1,62

 

304

Спори про право інтелектуальної власності

1,95

 

305

Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу

1,11

 

306

Спори, що виникають із договорів дарування

1,63

 

307

Спори, що виникають із договорів довічного утримання

2,82

 

308

Спори, що виникають із договорів найму (оренди)

0,78

 

309

Спори, що виникають із договорів надання послуг

0,62

 

310

Спори, що виникають із договорів страхування

0,74

 

311

Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу

0,80

 

312

Спори, що виникають із договорів підряду

1,32

 

313

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину

0,84

 

314

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

2,96

 

315

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

1,43

 

316

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб

1,58

 

317

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

0,92

 

318

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

2,62

 

319

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок інших причин, ніж зазначених в № 13, 14, 15, 16, 17, і 18

1,32

 

320

Інші спори про недоговірні зобов'язання, не пов'язані з відшкодуванням шкоди

1,30

 

321

Спори про спадкове право

0,92

 

322

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: про захист честі, гідності та ділової репутації

3,47

 

323

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: інше, ніж в №. .

1,01

 

324

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про виселення

1,69

 

325

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про стягнення плати за користування житлом

1,33

 

326

Спори, що виникають із житлових правовідносин: про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

0,81

 

327

Інші спори, що виникають із житлових правовідносин, окрім № 24 25, і 26

1,49

 

328

Спори, що виникають із земельних правовідносин

1,36

 

329

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про розірвання шлюбу

0,46

 

330

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про стягнення аліментів

0,52

 

331

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про встановлення батьківства або материнства

2,01

 

332

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про позбавлення батьківських прав

1,07

 

333

Спори, що виникають із сімейних правовідносин: інше, ніж в № 29, 30, 31 і 32.

1,35

 

334

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про поновлення на роботі

2,78

 

335

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про виплату заробітної плати

0,86

 

336

Спори, що виникають із трудових правовідносин: про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками підприємству, установі, організації

1,50

 

337

Спори, що виникають із трудових правовідносин: інше, ніж в № 34, 35 і 36

1,15

 

338

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»

0,99

 

339

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

0,92

 

401

Наказ на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

0,05

 

402

Наказ на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

0,09

 

403

Наказ на іншу вимогу

0,05

 

501

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

0,94

 

502

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про визнання фізичної особи недієздатною

0,57

 

503

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи: про поновлення цивільної дієздатності

0,94

 

504

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

0,98

 

505

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,52

 

506

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,46

 

507

Справи про усиновлення

0,48

 

508

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

0,53

 

509

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

0,89

 

510

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

0,72

 

511

Справи про визнання спадщини відумерлою

0,48

 

512

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

0,48

 

513

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

0,50

 

514

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

0,55

 

515

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: надання права на шлюб

0,79

 

516

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

0,34

 

517

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: поновлення шлюбу після його розірвання

0,56

 

518

Справи, що виникають із сімейних правовідносин: встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

0,81

 

601

Розгляд заяв про перегляд заочного рішення

0,31

 

602

Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

0,20

 

603

Розгляд заяв окремого провадження

0,10

 

604

Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

0,23

 

605

Розгляд скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

0,43

 

606

Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

0,61

 

701

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдуму

0,60

 

702

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: забезпечення права особи на звернення до органів

0,96

 

703

Інші справи в межах № 2 зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів.

1,05

 

704

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо: дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

0,48

 

705

Інші справи в межах № 4 зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки.

0,46

 

706

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

0,57

 

707

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки

0,92

 

708

Інші справи в межах № 7 зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

0,54

 

709

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

2,52

 

710

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

1,62

 

711

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

2,48

 

712

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

0,74

 

713

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

0,78

 

714

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1,76

 

715

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного

0,55

 

716

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту дітей війни)

0,45

 

717

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0,63

 

718

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту сімей із дітьми)

0,30

 

719

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту та зайнятості інвалідів)

0,64

 

720

Зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення громадян житлом

1,09

 

721

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

0,51

 

722

Справи зі спорів з відносин публічної служби

2,73

 

801

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

0,25

 

802

Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень

0,13

 

803

Розгляд заяв про забезпечення доказів

0,10

 

804

Виконання судових доручень

0,10

 

901

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

0,30

 

902

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

0,25

 

903

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

0,34

 

904

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

0,31

 

905

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

0,15

 

906

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

0,26

 

907

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

0,30

 

908

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

0,28

 

909

Порушення порядку провадження господарської діяльності

0,29

 

910

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

0,25

 

911

Порушення правил адміністративного нагляду

0,21

 

912

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України

0,21

 

913

Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства

0,14

 

914

Адміністративні правопорушення Митного кодексу

0,48

 

915

Порушення кримінально-виконавчого кодексу

0,35

 

916

Корупційні адміністративні правопорушення

2,16

 

917

Інші справи про адміністративне правопорушення

0,12

 

918

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку щодо неповнолітнього

0,14

 

919

Заява про відвід (самовідвід) судді

0,21

 

920

В порядку КПК

0,21

 

921

В порядку ЦПК

0,21

 

922

В порядку КАС

0,21

 

923

Забезпечення позову, доказів (адміністративні справи)

0,21

 

924

Забезпечення позову (адміністративні справи)

0,21

 

925

Забезпечення доказів (адміністративні справи)

0,21

 

926

Про скасування заходів забезпечення доказів (адміністративні справи)

0,21

 

927

Інші (окреме провадження)

0,21

 

928

В порядку виконання рішення по справі про адміністративне правопорушення

0,21

 

929

Справи щодо неповнолітніх

*

 

*Коефіцієнт складності категорій справ, який визначається при розподілі поточної категорії справи

 (згідно протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 7 від 30.06.2016 року,  протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 13 від 27.09.2016 року,  протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 10 від 28.03.2017 року, рішення зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 2 від 13.05.2021 року)

(рядок 929 «Справи щодо неповнолітніх» Таблиці «Коефіцієнт складності справ» із змінами, внесеними згідно із Рішенням зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 5 від 16.06.2022 року)

3.2.2. Коефіцієнт навантаження на суддів, які займають адміністративні посади у суді:

голова суду – коефіцієнт 100 %

 (згідно протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 12 від 21.09.2016 року)

3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) за таким винятком,

Абзац 3 пункту 3.3 виключено.

(згідно протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 3 від 03.03.2018 року)

* за 5 робочих днів не розподіляються на раніше визначеного слідчого суддю клопотання, скарги та заяви (про відвід слідчого та прокурора)  по одному кримінальному провадженні;

(згідно протоколу зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 15 від 24.11.2016 року)

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді (окрім справ, що підлягають передачі, раніше визначеному складу суду з підстав, передбачених абз. 2 п. 4.1. та абз. 3 п. 4.1. цих Засад)

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

3.4. Справи розподіляються між суддями (колегіями суддів) з урахуванням їх повноважень щодо розгляду конкретної категорії судової справи (спеціалізації).

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області, як місцевий загальний суд, спеціалізується на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Зборами суддів суду може бути запроваджена спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ, яка визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

Так, у суді запроваджена спеціалізація суддів з розгляду таких категорій справ.

3.4.1. Кримінальні справи (провадження) щодо неповнолітніх.

У Миргородському міськрайонному суді Полтавської області діє спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються з числа суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається зборами суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді

(згідно рішення зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 2 від 13.05.2021 року)

3.4.2.  З числа суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.

Кількість слідчих суддів визначається зборами суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Справи, що розглядаються, між слідчими суддями повинні розподілятися за правилами автоматизованого розподілу, згідно з вимогами п.3.3 цих Засад та з урахування наступних особливостей.

У неробочі, святкові та вихідні дні автоматизований розподіл цих справ здійснюється серед слідчих суддів, визначених графіками чергування, які щомісячно затверджуються наказом голови суду або судді, який виконує обов’язки голови суду.

У неробочий час, у неробочі, святкові та вихідні дні, у передбачених законодавством випадках, автоматизований розподіл судових справ здійснюється працівниками апарату суду, визначених графіками чергування працівників апарат суду, які затверджено наказом керівника апарату суду. Цим же наказом керівника апарату суду затверджується графік чергування секретарів судових засідань у неробочий час, у неробочі, святкові та вихідні дні.

(згідно рішення зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 2 від 13.05.2021 року)

  1. Передача справ, раніше визначеному складу суду

4.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

-  Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа. 

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи про перегляд заочного рішення;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121,121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів.

- клопотання, скарги та заяви (про відвід слідчого та прокурора) по одному кримінальному провадженні передаються раніше визначеному слідчому судді, якщо інший порядок не визначений зборами суддів.

4.2 У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 Положення та пункту 4.1 цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду, окрім абз. 2 п. 4.1 Засад.

4.3 У разі надходження до суду  клопотання, скарги по кримінальній справі (кримінальному провадженню) в день, коли раніше визначений слідчий суддя не є повноважним слідчим суддею, автоматизований розподіл вказаних вище судових справ здійснюється на загальних підставах, без застосування типу поєднання «Подання (клопотання, скарги) по кримінальній справі (кримінальному провадженні)».

Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню, які підлягають передачі раніше визначеному слідчому судді, що надійшли у неробочі та святкові дні підлягають автоматизованому розподілу серед суддів, визначених графіками чергування, де тип поєднання «Подання (клопотання, скарга) по кримінальній справі (кримінальному провадженні)» не застосовується.

Клопотання та скарги, що надійшли за кримінальним провадженням, за яким надходило раніше декілька клопотань та/або скарг, передаються слідчому судді, який розглядав перше клопотання (скаргу) за цим кримінальним провадженням з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та  пунктом 3.3 Засад.

У разі надходження до суду нового клопотання та/або скарги у кримінальному провадженні, якщо слідчий суддя, що розглядав первісне клопотання за цим кримінальним провадженням не працює або матеріал (справу) неможливо передати йому з підстав, визначених у пункті вище, його слід передавати слідчому судді, який розглядав наступне клопотання за цим кримінальним провадженням, і так далі.

У разі, якщо наступний слідчий суддя за попереднім - відсутній, то матеріал підлягає розподілу між усіма повноважними слідчими суддями.

4.4. У разі перебування судді (колегією суддів) у нарадчій кімнаті по кримінальній справі (провадженні) більше 24 годин, такий суддя (у випадку розгляду справи колегією – весь склад суддів) не бере участі у автоматизованому розподілі справ до моменту проголошення судового рішення.

При цьому справи та матеріали, передбачені абз. 2 п. 4.1. та абз. 3 п. 4.1. цих Засад, підлягають передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді, незважаючи на його перебування у нарадчій кімнаті.

Клопотання та скарги в одному кримінальному провадженні щодо вирішення питання про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, про застосування запобіжного заходу, які підлягають передачі раніше визначеному слідчому судді, передбачені абз. 12 п. 4.1. цих Засад, у разі перебування такого слідчого судді у нарадчій кімнаті у кримінальному провадженні (справі) більше 24 годин, розподіляються між усіма суддями, що мають повноваження слідчого судді, у день надходження їх до суду.

Клопотання, скарги  та заяви (про відвід слідчого та прокурора) в одному кримінальному провадженні, які підлягають передачі раніше визначеному слідчому судді, передбачені абз. 12 п. 4.1. цих Засад (окрім щодо вирішення питання про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи та про застосування запобіжного заходу), у разі перебування такого слідчого судді у нарадчій кімнаті у кримінальному провадженні (справі) більше, ніж 24 години, підлягає автоматизованому розподілу.

4.5 Пункт 4.5 виключено

(згідно рішення зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 03.03.2018 № 3)

 

4.6. Пункт 4.6 виключено

(згідно рішення зборів суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 03.03.2018 № 3)

 

  1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

5.1 Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках, визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеному підпунктами 2.3.4, 2.3.23 цього Положення, з урахуванням підпункту 2.3.3 Положення  та пунктів 3.3, 4.1 цих Засад.

5.2 Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) Положення, вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

5.3 Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.43 пункту 2.3 Положення, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення. Реєстрація такої справи здійснюється шляхом створення нової ОСК на основі ОСК рішення, якої переглядалось, з обранням відповідного типу поєднання, що визначенні «Методичними рекомендаціями щодо застосування правил поєднання справ засобами КП «Д-3», а розподіл здійснюється на підставі рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції.

5.4 За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) Положення вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

5.5. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 13) Положення, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності);коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

5.6. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) (ухвала суду) у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23  Положення, з урахуванням пункту 2.3.3 Положення  та підпунктів 3.3, 4.1 цих Засад.

  1. Форс-мажорні обставини

6.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

6.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у п.6.1. Засад обставин.

6.3. У разі настання зазначених у п.6.1. Засад обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів  забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється між суддями та слідчими суддями в порядку черговості за алфавітним принципом з дотриманням вимог щодо передачі справ раніше визначеному автоматизованою системою судді з подальшим внесення даних до АСДС після усунення обставин, що обумовили неможливість її функціонування. Розподіл судових справ фіксується у журналі (Додаток № 1).  

6.4. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженні, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

   7. Табель робочого часу суддів

7.1. Визначення порядку здійснення внесення інформації до табелю робочого часу суддів у автоматизованій системі.

Внесення інформації до табелю робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду про відсутність судді, у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, а також внесення інформації про знаходження судді у нарадчій кімнаті та про інші випадки неможливості судді виконувати свої повноваження (відрядження, відпустка) проводиться відповідальною особою апарату суду у разі наявності наказу (про відрядження, відпустку), повідомлення судді про знаходження на лікарняному (при наявності листка непрацездатності) чи письмового повідомлення секретаря судового засідання про перебування судді (або колегії суддів)  у нарадчій кімнаті.

При цьому в автоматизованій системі документообігу суду відображається дата та час, коли дана інформація вноситься.

У письмовому повідомленні секретаря судового засідання, що подається керівнику апарату суду (або особі, що виконує обов’язки керівника апарату), в обов’язковому порядку повинні зазначатися дата та час складання повідомлення, а також час видалення суду до нарадчої кімнати та час виходу судді з нарадчої кімнати (проголошення судового рішення).

У разі виникнення потреби у подовжені строку перебування судді у нарадчій кімнаті, про це також подається письмове повідомлення із зазначенням нового часу виходу суду із нарадчої кімнати (проголошення судового рішення).

 7.2. Визначення порядку здійснення внесення інформації до табелю робочого часу присяжних у автоматизованій системі.

Внесення інформації до табелю робочого часу  присяжних в автоматизованій системі документообігу суду про розгляд справи за фактичною участю присяжних у судових засіданнях проводиться відповідальною особою апарату суду на підставі наданої про це секретарем судового засідання, помічником судді, суддею інформації.

  1. Прикінцеві та перехідні положення

8.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду затверджуються рішенням зборами суддів, публікуються на сайті «Судова влада» і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Електронний примірник такого документу зберігається в автоматизованій системі документообігу суду у стані «Оригінал».

8.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

8.3. У разі, якщо деякі суспільні правовідносини, що склались в Миргородському міськрайонному суді Полтавської області  під час використання Автоматизованої системи документообігу «Д-3» не врегульовані цими Засадами, то для врегулювання цих правовідносин  використовується Положення про автоматизовану систему документообігу суду.


Додаток № 1

 

ЖУРНАЛ

розподілу справ  у випадках знеструмлення  електромережі Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи документообігу суду

 

№ запису з/п

Час надходження справи до суду

Вих.№ та дата судової справи

Номер справи

Суть судової справи

Склад суду

(ПІБ)

Дата та № довідки кадрової служби

Дата та № акту